Project omschrijving

LUCA

School of Arts

LUCA School of arts | LUCA is de enige kunstenhogeschool en tezelfdertijd ook de grootste ‘School of Arts’ in Vlaanderen. LUCA biedt meer dan 50 studietrajecten aan in Audiovisuele Kunsten en Technieken, Beeldende Kunsten en Vormgeving, Interieur & Productdesign, Bouwkunde, Muziek en Drama. LUCA bundelt de kracht en expertise van 5 campussen verspreid over Brussel, Genk, Gent en Leuven.

LUCA School of Arts is geassocieerd met de KU Leuven die haar architectuuropleidingen aanbiedt op campussen Sint-Lucas Gent en Brussel.

Media Service België heeft de aanbesteding voor een raamovereenkomst van de Associatie KU Leuven gewonnen. De raamovereenkomst heeft als voorwerp: ontwerp, levering en installatie van audiovisuele installaties in leslokalen en auditoria. Dit is inclusief onderhoud en service nazorg. De raamovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 4 jaar. Gedurende deze periode zullen de leslokalen en auditoria van de Associatie KU Leuven systematisch, à rato van een 30- tal zalen per jaar, volledig gerenoveerd worden qua audiovisuele uitrusting.

Met dit contract zijn meerdere miljoenen Euro’s op jaarbasis gemoeid.

Om de totale ontzorging mogelijk te maken voor de Associatie KU Leuven, is deze tender samen met Engie Fabricom Lummen divisie buildings aangegaan, waarbij Engie verantwoordelijk is voor alle elektrotechnische zaken.

Bron illustraties: website LUCA

KU Leuven header
Ster in de footer